Seminář zaměřený na energetické úspory 6. 3. 2018 v Hradci Králové

Seminář zaměřený na energetické úspory 6. 3. 2018 v Hradci Králové
Název akce: Seminář zaměřený na energetické úspory 6. 3. 2018 v Hradci Králové
Termín akce: 6. 3. 2018
Začátek: 09.00
RSKMinisterstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími partnery připravilo v pořadí již třetí sérii seminářů věnovaných problematice energetických úspor. Díky nim budou účastníci seznámeni s možnostmi podpory na zateplování budov, výměnu zdrojů tepla či výstavbu nových nízkoenergetických budov jak z evropských fondů, tak z národních programů. Semináře se uskuteční od února do dubna letošního roku ve všech krajských městech.

V Hradci Králové tento seminář proběhne 6. 3. 2018.

Semináře jsou určeny pro širokou veřejnost. Pomohou s orientací v problematice energetických úspor pro veřejné budovy, podniky a rodinné i bytové domy. Užitečné informace mohou načerpat jak nepodnikající fyzické osoby, podnikatelé, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek, tak obce nebo neziskové organizace. Semináře jsou pořádány Eurocentry, které v regionech plní úlohu informační sítě o Evropské unii a o možnostech podpory z evropských fondů, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Státním fondem Životního prostředí, Státním fondem rozvoje bydlení a Centrem pro regionální rozvoj ČR.

Účast na seminářích je zdarma, nicméně počet účastníků je omezen, proto je třeba se včas registrovat. Předpokládaná doba trvání semináře je od 9:00 do 14:00.

Další informace včetně programu a možnosti registrace k jednotlivým seminářům jsou dostupné zde. Pozvánku naleznete zde.

Nadcházející události
Archiv akcí
Nadcházející události
Žádná akce v kalendáři není...