Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání

Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání
Název akce: Seminář k výzvě OPZ+ Podpora sociálního podnikání
Termín akce: 14. 10. 2022
Začátek: 10.00
Více informací na: https://www.zamestnanyregion.cz/cs/akce/2022-06-seminar-k-vyzve-opz-podpora-socialniho-podnikani

Místo konání: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové


Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 14. 10. 2022 Seminář pro žadatele k výzvě č. 024 Podpora sociálního podnikání, kterou v rámci OPZ+ plánuje v září vyhlásit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 

První blok semináře bude věnován podmínkám výzvy č. 024 Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost plus. Prezentujícími budou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Prezentovány budou zejména parametry výzvy a jejích příloh.

V druhém bloku semináře, nad rámec klasických seminářů pro žadatele pořádaných MPSV, budou prezentovány příklady dobré či špatné praxe „Zpracování žádosti na sociální podnikání do OPZ“, které představí žadatelé.

Podrobnější program včetně možnosti registrace bude zveřejněn v průběhu září.

Účast na semináři je zdarma.