11. zasedání Regionální stálé konference KHK

11. zasedání Regionální stálé konference KHK
Název akce: 11. zasedání Regionální stálé konference KHK
Termín akce: 6. 3. 2018
RSK, Hradec Králové