RSK - Jednání pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ

RSK - Jednání pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ
Název akce: RSK - Jednání pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ
Termín akce: 9. 12. 2022
Začátek: 09.00

Jednání pracovní skupiny „Vzdělávání“ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje. Jednání se uskuteční dne 9. prosince 2022, 900–1100 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v sále zastupitelstva (N2.906).


Program:

  1. Zahájení a úvodní slovo
  2. Projednání návrhu Krajského akčního plánu vzdělávání III
  • informace o tvorbě dokumentu KAP III;
  • představení analytických podkladů;
  • představení návrhové části;
  • diskuze nad definovanými cíli a aktivitami.  
  1. Informace k tvorbě Souhrnného rámce pro investice 2021+ (v rámci RAP KHK 21+)
  2. Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
  3. Diskuse a závěr