Rozvoj dostupného bydlení - návrh zákona o podpoře bydlení

Rozvoj dostupného bydlení - návrh zákona o podpoře bydlení
Název akce: Rozvoj dostupného bydlení - návrh zákona o podpoře bydlení
Termín akce: 10. 2. 2023
Začátek: 10.00
Více informací na: https://www.zamestnanyregion.cz/cs/akce/2023-01-zakon-podpora-bydlen%C3%AD

Kde: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - sál zastupitelstva


V bytové nouzi - na ulici, v ubytovnách, azylových domech nebo také v extrémně přelidněných bytech či v nevyhovujícím bydlení bez vody žije nejméně 270 tisíc lidí. Vyplývá to ze sčítání lidí bez domova, které si nechalo vypracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na tuto situaci reaguje Ministerstvo pro místní rozvoj, na kterém je již více jak rok v přípravě návrh zákona o podpoře v bydlení. Zákon by měl pomoci jak lidem v bytové nouzi, tak i těm, kteří jsou ohroženi rostoucími cenami bydlení. Jakou roli budou sehrávat obce s rozšířenou působností? Jaká role bude kraje? Nejen na tyto otázky odpoví na workshopu zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj z oddělení koncepce dostupného bydlení.