Regionální workshop - Město Smiřice (Hradecko)

Regionální workshop - Město Smiřice (Hradecko)
Název akce: Regionální workshop - Město Smiřice (Hradecko)
Termín akce: 8. 11. 2022
Více informací na: https://www.chytryregion.cz/workshopy-2022

Centrum investic, rozvoje a inovací, Královéhradecký kraj, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Krajská síť MAS si Vás dovolují pozvat na 8. ročník regionálních setkání v každém okrese Královéhradeckého kraje. V rámci setkání budete mít možnost konzultovat Vaše potřeby a záměry se zástupci regionálních partnerů a s ostatními sdílet své zkušenosti. V letošním roce se naplno rozběhlo nové programové období 2021+, proto jsme pro Vás připravili program, který Vás seznámí s dotačními zdroji a podporou pro obce a regiony. Dotace Královéhradeckého kraje na rok 2023 Integrovaný regionální operační program 2021–2027 Komunitně vedený místní rozvoj (MAS) 2021+ Programy přeshraniční spolupráce Další zdroje a podpory pro obce a region