Ovládání E-ZAK a elektronická komunikace

Ovládání E-ZAK a elektronická komunikace
Název akce: Ovládání E-ZAK a elektronická komunikace
Termín akce: 24. 10. 2018
Začátek: 09.00

Cílem tohoto kurzu je vyzkoušet a procvičit elektronickou komunikaci s dodavateli, vč. odeslání a příjmu nabídek, hodnocení nabídek, oznámení o výběru, atd. Kurz předpokládá základní znalosti ovládání E-ZAK.


Rozsah a náplň:
Praktický nácvik zadávacího postupu VZMR s uveřejněním výzvy (VZMR nad 800 tis.Kč),
Elektronická komunikace s dodavatelem (vysvětlení, kterých zadávacích postupů se to týká, odeslání výzvy, žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, elektronický příjem nabídek, protokol o otevírání obálek, oznámení o vyloučení dodavatele, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele),
Hodnocení nabídek pomocí EZAK (písemné i elektronické nabídky, varianty nastavení hodnocení nabídek).

Čas: 9:00 - 14:00

Místo: Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Počítačová učebna N1.22 (F.L. Heka)