Odpovědné veřejné zadávání - seminář pro obce a zástupce veřejné správy

Odpovědné veřejné zadávání - seminář pro obce a zástupce veřejné správy
Název akce: Odpovědné veřejné zadávání - seminář pro obce a zástupce veřejné správy
Pořadatel: Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj
Termín akce: 13. 1. 2022
Začátek: 10.00
Více informací na: https://www.chytryregion.cz/cs/akce/2021-12-odpovedne-verejne-zadavani-pro-obce-a-zastupce-verejne-spravy

Cílem workshopu je pomoci se zorientovat obcím především z Královéhradeckého kraje v legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství v obcích, jako je například omezení skládkování od roku 2030 aj. Dále je cílem workshopu osvětlit, jak mohou obce ve své činnosti uplatnit prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim bude tento koncept prospěšný, jak mohou financovat projekty z dotačních, ale i dalších zdrojů.


Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj si Vás dovolují pozvat na seminář na téma odpovědné veřejné zadávání pro obce a zástupce veřejné správy.Akce se uskuteční 13. ledna 2022 od 10:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadu KHK v sále zastupitelstva, příp. dle aktuální situace online formou.

Seminář je primárně určen pro zástupce obcí a jejich organizací, ale i dalším zástupcům veřejné správy v Královéhradeckém kraji.

Vaši účast potvrďte přes registrační formulář, přes který můžete poslat i dotazy do diskuse, která bude součástí programu