Odpadové hospodářství měst a obcí - změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky

Odpadové hospodářství měst a obcí - změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky
Název akce: Odpadové hospodářství měst a obcí - změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky
Pořadatel: Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj
Termín akce: 29. 6. 2021
Začátek: 09.30
Více informací na: https://www.chytryregion.cz/ws-odpadove-hospodarstvi-mest-a-obci
Hradec Králové

Cílem workshopu je pomoci se zorientovat obcím především z Královéhradeckého kraje v legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství v obcích, jako je například omezení skládkování od roku 2030 aj. Dále je cílem workshopu osvětlit, jak mohou obce ve své činnosti uplatnit prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim bude tento koncept prospěšný, jak mohou financovat projekty z dotačních, ale i dalších zdrojů.


Workshop se bude konat v úterý 29. června 2021 9:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245) v zasedací místnosti P1.906, občerstvení bude zajištěno.

Registrace na workshop je možná do 20. června 2021 přes online formulář ZDE

Cílem workshopu je obcím nejenom z Královéhradeckého kraje pomoci se zorientovat v legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství v obcích jako je například omezení skládkování od roku 2030 a další. Dále je cílem workshopu osvětlit, jak mohou obce ve své činnosti uplatnit prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim bude tento koncept výhodný, jak mohou financovat projekty z dotačních ale i dalších zdrojů. Představeny budou konkrétní zkušenosti obcí a měst v oblasti nakládání s odpady a s jejich opětovným využitím. Proběhne prezentace firem, které přinášejí řešení pro odpadové hospodářství a cirkulární ekonomiku a diskuze mezi veřejným a firemním sektorem o tom, jaká konkrétní řešení jim firmy mohou nabídnout.