KYBERBEZPEČNOST V REGIONECH – HRADEC KRÁLOVÉ

KYBERBEZPEČNOST V REGIONECH – HRADEC KRÁLOVÉ
Název akce: KYBERBEZPEČNOST V REGIONECH – HRADEC KRÁLOVÉ
Termín akce: 24. 6. 2021
Začátek: 09.00
Více informací na: https://iresa-cz.cz/eventy/kyberbezpecnost-v-regionech-hradec-kralove/
Hradec Králové

Národní klastrová asociace, Královéhradecký kraj, CIRI, CE Digital&Enviro Grouping a partneři vás zvou k fyzické účasti na akci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím progresivních technologických řešení reagujících na současné výzvy:


Akce je určená pro:

šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol

Akce se bude konat za předpokladu rozvolnění současných anti-covidových opatření, kdy budou aplikována konkrétní opatření vztažená k datu konání akce. Více viz níže.

Vstupné:

Vstup pro zástupce výrobních a obslužných firem, měst, krajů a jejich organizací, subjektů kritické infrastruktury, výzkumných organizací, vysokých škol a bezpečnostních složek zdarma.

Zástupci firem vykonávajících poradenství v oblasti kyberbezpečnosti hradí vstupní poplatek 3 500 Kč + DPH předem převodem na účet.

Pořadatelé, Národní klastrová asociace, Královéhradecký kraj, CIRI, CE Digital&Enviro Grouping, si vyhrazují právo měnit program, jeho délku a organizaci i bez předchozího upozornění.

Program:

9:00 - 9:30 - REGISTRACE
9:30 - 9:40 - ÚVODNÍ SLOVO K DIGITALIZACI V RÁMCI NCA A CEDEG 
IVO ŘÍHA, VICEPREZIDENT, NCA
9:40 - 9:50 - ÚVODNÍ SLOVO ZA VEDENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
PAVEL BULÍČEK, 1. NÁMĚSTEK HEJTMANA PRO OBLAST INOVACÍ, INVESTIC A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
9:50 - 10:00 - KYBERBEZPEČNOST V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 
MARTIN KOŘÍNEK, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INFORMATIKY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
10:00 - 10:25 - BUDE DOPLNĚNO
10:25 - 10:50 - NEZAPOMÍNEJTE NA APLIKACE - TRENDY A ZRANITELNOSTI APLIKAČNÍHO SVĚTA 
MICHAL MOTYČKA, ALEF DISTRIBUTION CZ
10:50 - 11:15 - SECURITY AWARENESS & ANTI-PHISHING / PROOFPOINT 
JAN VÁŠA, ATOS, TOMÁŠ BARTA, VERACOMP
11:15 - 11:45 - COFFEE BREAK
11:45 - 12:10 - PRACUJTE ODKUDKOLIV STEJNĚ BEZPEČNĚ, JAKO ZE SVÉ KANCELÁŘE 
PETRA LICHTENBERGOVÁ, ENTEC SOLUTIONS A.S., VLADIMÍR BROŽ, SONICWALL
12:10 - 12:35 - PRACOVNÍ IDENTITA 
MICHAELA LEHKÁ, MONET+
12:35 - 13:00 - BUDE DOPLNĚNO
13:00 - 13:15 - COFFEE BREAK
13:15 - 13:30 - PŘÍPADOVÁ STUDIE: PENETRAČNÍ TESTY A HROMADNÉ KRÁDEŽE IDENTIT EOBČANKY 
MARTIN POZDĚNA, AUXILIUM CYBER SECURITY
13:30 - 13:45 - NOVÁ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ 
TEREZA OTČENÁŠKOVÁ, UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
13:50 - LOSOVÁNÍ VĚCNÝCH CEN PREZENTUJÍCÍCH A VENDORŮ, KONEC AKCE, OBĚD

PŘIHLÁŠENÍ

PODMÍNKY FYZICKÉ ÚČASTI NA AKCI:

Účastníci akce přijímají na základě registrace veškerou zodpovědnost spojenou s jejich účastí na akci.
Hygienické podmínky v duchu zásad Anti-Covid19 – participanti budou u sebe mít pro případ potřeby prokázání u registrace či jiné kontroly v den akce platné potvrzení dle aktuálních požadavků ze strany státu. BUDE UPŘESNĚNO E-MAILEM PŘED KONÁNÍM AKCE.

Předpokládané požadavky:

  • – Negativní antigenní nebo PCR test na Covid19 (ne starší než 72 hodin)
  • – V případě samotestů potvrzení o negativním výsledku testu.
  • – Potvrzení o očkování proti COVID19
  • – Potvrzení o prodělaném onemocnění (s ukončením nemoci nejdéle 3 měsíce před konáním akce).