Konference České demografické společnosti 2023

Konference České demografické společnosti 2023
Název akce: Konference České demografické společnosti 2023
Termín akce: 24. 5. 2023 až 26. 5. 2023
Více informací na: https://www.zamestnanyregion.cz/cs/akce/2023-01-konference-cds

Česká demografická společnost, z. s. ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Centrem investic, rozvoje a inovací a Českým statistickým úřadem pořádá 52. ročník konference.


Místo konání:

  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Program:

Registrace: