Fórum výzkumu a inovací 2018

Fórum výzkumu a inovací 2018
Název akce: Fórum výzkumu a inovací 2018
Termín akce: 24. 4. 2018
Začátek: 09.00
Hradec Králové

Akce je určena zástupcům výzkumných organizací, inovativních firem, veřejné správy a dalších institucím podporujících oblast vědy, výzkumu a inovací. Představíme Vám aktuální výsledky výzkumu, vývoje a inovací v Královéhradeckém kraji včetně konkrétních realizovaných nebo plánovaných projektů jako příkladů dobré praxe. Zaměříme se na problematiku daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Během akce se sejdou Krajské inovační platformy, kde bude představena a prodiskutována probíhající aktualizace klíčového strategického dokumentu Královéhradeckého kraje - krajské výzkumné a inovační (RIS3) strategie. Součástí fóra bude tradiční setkání s inspirativní osobností. V této roli se letos představí Ing. Jiří Herinek, který 10 let působil jako ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci.