8. ročník konference Příležitosti pro region

8. ročník konference Příležitosti pro region
Název akce: 8. ročník konference Příležitosti pro region
Termín akce: 10. 5. 2023
Více informací na: https://www.chytryregion.cz/cs/akce/2023-01-konference-rsk-prilezitosti-pro-regionsustainable-development-g626a3ccad-1920

Na konferenci vystoupí řada významných odborníků z národní i regionální úrovně; zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Centra investic, rozvoje a inovací, Agentury CzechInvest a zástupců Královéhradeckého kraje, obcí či místních akčních skupin.

Těšit se můžete na níže uvedená témata:

  • Udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů
  • Příprava a realizace udržitelných projektů
  • Financování projektů i bez využití dotací
  • Nízkouhlíkové strategie a odolnost obcí
  • Udržitelná energie a klima v regionech
  • Společenská odpovědnost obcí a měst
  • A další

Podrobný program bude postupně doplňován po upřesnění příspěvků a přednášejících.