23. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje

23. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
Název akce: 23. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje
Termín akce: 7. 12. 2022
Začátek: 09.00
Více informací na: http://www.rskkhk.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na 23. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (dále jen „RSK“), které se uskuteční dne 7. prosince 2022 od 9:00 do 12:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v sále zastupitelstva.


Návrh programu (předpokládaný čas jednání 3 hodiny včetně přestávky):

1. blok (9:00 – 10:20)

  • Přivítání, zahájení a úvod
  • Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • Závěry z Národní stálé konference 14.11.2022
  • Aktivity a aktuality v rámci platformy RSK
  • Regionální akční plán KHK 2021+

Přestávka (10:20 – 10:40)

2. blok (10:40 – 12:00)

  • ITI Hradecko-pardubické aglomerace
  • Komunitně vedený místní rozvoj v KHK
  • Místní akční plány rozvoje vzdělávání
  • Informace územních partnerů
  • Další, diskuse a závěr