ing.-jaroslav-cizek.jpg

Ing. Jaroslav Čížek je absolvent bezpečnostního inženýrství v oboru požární ochrana a bezpečnost průmyslu na VŠB – TU  v Ostravě,  který se v důchodu baví odhalováním energeticko-ekologických a ekonomických souvislostí údajně zaručených správných řešení údajné klimatické krize,  zakladatel a předseda spolku Realistická energetika a ekologie.