Investiční projekty

Projekty z oblasti školství, sociální, zdravotnictví, cestovního ruchu, životního prostředí, informačních technologií a dopravní infrastruktury.

V rámci investičních projektů se Centrum investic, rozvoje a inovací zabývá následujícími oblastmi:

Oblast Popis
Školství  Výstavba a rekonstrukce budov s učebnami a odbornými dílnami, vybavení učeben a odborných dílen, poradenská a vzdělávací centra
Dopravní (silniční) infrastruktura  Oprava, rekonstrukce, modernizace a výstavba krajských silnic (II. a III. třídy)
Životní prostředí  Snižování energetické náročnosti budov - výměna oken, zateplení, revitalizace otopných soustav, světelných zdrojů, zelené střechy, stabilizace skalních svahů, ochrana živočichů, revitalizace zeleně
Kultura  Rozvoj muzeí, knihoven a revitalizace národních kulturních památek
Sociální služby  Zázemí pro sociální služby, bezbariérovost objektů, dostupnost a kvalita soc. služeb, deinstitucionalizace, výstavba domovů pro seniory
Integrovaný záchranný systém, zdravotnictví  Výstavba školicího centra, výstavba výjezdových základen, krajské operační středisko, přístrojové vybavení nemocnic, výstavba urgentních příjmů, centra duševního zdraví
eGovernment Nemocniční informační sytém, kybernetická bezpečnost, digitální technická mapa, e-health
 
  

Vybrané projekty administrované CIRI:

SMARTMUZEUM - Muzeum východních Čech v Hradci Králové

SMARTMUZEUM
SMARTMUZEUM
SMARTMUZEUM - Muzeum východních Čech
SMARTMUZEUM - Muzeum východních Čech
Zdroj: Královéhradecký kraj

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením

ckop
ckop
CKOP
CKOP
Zdroj: Královéhradecký kraj

Dílny na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova v Hradci Králové

Rekonstrukce školních dílen na Vocelovce
Rekonstrukce školních dílen na Vocelovce
Rekonstrukce školních dílen na Vocelovce
Rekonstrukce školních dílen na Vocelovce

Domov důchodců Opočno

DD Opočno
DD Opočno
DD Opočno
DD Opočno
Zdroj: Královéhradecký kraj

Nové výjezdové stanoviště ZZS KHK v Temném Dole na Trutnovsku

ZZS KHK
ZZS KHK
ZZS KHK
ZZS KHK
Zdroj: Královéhradecký kraj

Jídelna Hradec Králové

školní jídelna
školní jídelna
školní jídelna
školní jídelna
Zdroj: Královéhradecký kraj

Domov důchodců Tmavý důl

Domov důchodců Tmavý Důl
Domov důchodců Tmavý Důl
Domov důchodců Tmavý Důl
Domov důchodců Tmavý Důl
Zdroj: Královéhradecký kraj

Stavební úpravy Galerie moderního umění

Galerie moderního umění hala
Galerie moderního umění instalace
Galerie moderního umění interiér
Galerie moderního umění budova
Zdroj: Archiv Galerie moderního umění

Stavební úpravy objektu Gymnázia J. K. Tyla

Posilovna GJKT
Hřiště GJKT
Budova GJKT
Budova GJKT
Autor: Zuzana Škvrnová

Zateplení budovy SPŠ Hronov a SPŠ stavební Hradec Králové

Střední průmyslová škola, Hronov
Střední průmyslová škola, Hronov
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
Zdroj: Ondřej Littera (SPŠS), archiv SPŠ Hronov

Digitální planetárium

Supernova model
Konstrukce sférické plochy
Interaktivní expozice
Foyer
Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Centra odborného vzdělávání

ISŠ Nová Paka
ČLA Trutnov
ČLA Trutnov
ČLA Trutnov
VOŠ a SOU Vocelova
VOŠ a SOU Vocelova
ISŠ Nová Paka
ISŠ Nová Paka
Autor: Jan Ježdík

Doprava

II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 - 25,5
II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 - 25,5
II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 - 25,5
II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5 - 25,5
Autor: Jan Ježdík

Archeopark Všestary

Archeopark Všestary
Archeopark Všestary
Archeopark Všestary
Archeopark Všestary
Autor: Jan Ježdík