Investiční projekty

Projekty z oblasti školství, sociální, zdravotnictví, cestovního ruchu, životního prostředí, informačních technologií a dopravní infrastruktury.
Pevnost Dobrošov
Robousy
SMARTMUZEUM
Jídelna Hradec Králové

V rámci investičních projektů se Centrum investic, rozvoje a inovací zabývá následujícími oblastmi:

 
Oblast Příklady
 Školství  výstavba a rekonstrukce budov s učebnami a odbornými dílnami, vybavení učeben a odborných dílen, poradenská a vzdělávací centra
 Dopravní (silniční) infrastruktura  oprava, rekonstrukce, modernizace a výstavba krajských silnic (II. a III. třídy)
 Životní prostředí  snižování energetické náročnosti budov - výměna oken, zateplení, revitalizace otopných soustav, světelných zdrojů, zelené střechy, stabilizace skalních svahů, ochrana živočichů, revitalizace zeleně
 Kultura  rozvoj muzeí, knihoven a revitalizace národních kulturních památek
 Sociální služby  zázemí pro sociální služby, bezbariérovost objektů, dostupnost a kvalita soc. služeb, deinstitucionalizace, výstavba domovů pro seniory
 Integrovaný záchranný systém, zdravotnictví  výstavba školicího centra, výstavba výjezdových základen, krajské operační středisko, přístrojové vybavení nemocnic, výstavba urgentních příjmů, centra duševního zdraví
 eGovermment nemocniční informační sytém, kybernetická bezpečnost, digitální technická mapa, e-health