V oblasti informačních technologií jsou realizovány především projekty, které mají za cíl implementaci eGovernmentové strategie do veřejné správy, jsou tedy zaměřeny na zefektivnění výkonů a procesů uvnitř územní veřejné správy a zvýšení kvality veřejných služeb. Tyto projekty jsou spolufinancovány z Integrovaného operačního programu.