Systém implementace může doznat změn během finálního vyjednávání podoby operačních programů.
 

Krajská rada pro inovace (KRI):

Tuto strategickou roli vykonává Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI KHK)

Počet členů z řad podnikatelů: 4 (plán rozšířit na 6-8 během 2014)

Počet členů z výzkumných organizací: 6

Počet členů orgánů veřejné správy: 8

Datum ustavení krajské rady pro inovace

25. 7. 2007

Data dosavadních jednání RVVI KHK:

 

V roce 2014: 7.4.2014, 30.4.2014, 12.5.2014, 28.5.2014

Data přípravných jednání před ustavením krajské rady pro inovace:

-

Složení RVVI KHK:

Královéhradecký kraj

1. náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací, cestovního ruchu a kultury

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Vedoucí Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací

Centrum investic, rozvoje a inovací

Zástupkyně ředitele

Město Hradec Králové

Náměstek primátora pro rozvoj města

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany

Proděkan pro vědeckou činnost

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

Proděkan pro výzkum, doktorské studium a akademické kvalifikace

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studijní programy

Univerzita Hradec Králové

Prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Náměstek pro strategické řízení a rozvoj

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Společník

CzechInvest

Ředitel regionální kanceláře pro Královéhradecký kraj

Technologické centrum Hradec Králové o.p.s.

Ředitel

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Člen představenstva

Asociace inovačního podnikání ČR

Generální sekretář

Zástupci klastrů a firem

 

Tajemník:

S3 manažer

 

Inovační platforma pro inovační podnikání – neformální průřezové zaměření na identifikované firmy se strategií založenou na výzkumu a vývoji; svolávána ad-hoc dle potřeby.

Počet členů inovační platformy

15

Data dosavadních jednání inovační platformy, včetně přípravných jednání:

Ustavující setkání 3.4.2014

Inovační platforma pro lidské zdroje

Počet členů inovační platformy

 

Data dosavadních jednání inovační platformy, včetně přípravných jednání:

Plán ustavení ve 2014

Předpokládaná výkonná jednotka pro koordinaci a realizaci krajské RIS 3:

Centrum investic, rozvoje a inovací

(příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje)

Vlastníci/zřizovatelé výkonné jednotky a jejich % podíly:

Královéhradecký kraj (100%)

Krajský S3 manažer

Daniel Všetečka, MSc.

Organizace

Zaměstnanec Centra investic, rozvoje a inovací

Aktuálně
Archiv aktualit