Implementace RIS3 KHK bude zajištěna akčními plány, které budou rozpracovávat do podoby konkrétních projektů typové aktivity přispívající k naplňování cílů. Akční plány budou sestávat z intervencí, nástrojů, projektů,  které budou připraveny ve formě projektových fiší s uvedením konkrétních nositelů. Akční plány budou vytvářeny ve spolupráci s nositeli a partnery jednotlivých intervencí/nástrojů/projektů, které budou projednány/připomínkovány/(ne)doporučovány k zařazení do akčního plánu strukturami krajského partnerství, tj. Radou pro výzkum, vývoj a inovace a inovačními platformami.  Následující časový harmonogram je pouze indikativní. Proces implementace může doznat změn během vyjednávání finální podoby operačních programů.

5 – 6 / 2014:

Projednání krajské přílohy za Královéhradecký kraj k RIS 3 ČR v orgánech Královéhradeckého kraje

5 – 10 / 2014:

Rozpracování projektových záměrů a prvního akčního plánu

2/2 2014 – ½ 2015

Projednání akčního plánu v orgánech kraje

Příprava projektů do výzev nových operačních programů

2/2 2015 - 2016

Realizace aktivit prvního akčního plánu

2017

Průběžné vyhodnocení naplňování RIS3; Aktualizace 

2017-2018

Realizace aktivit druhého akčního plánu

2019-2020

Realizace aktivit třetího akčního plánu

Aktuálně
Archiv aktualit