I Královéhradecký kraj se rozhodl nastartovat energetické úspory ve svých objektech metodou EPC hromadnými projekty. Konkrétně se jednalo o několik desítek školských objektů sdružených do dvou skupin. Na každou skupinu byla podepsána samostatná smlouva v souhrnné výši přesahující 46 mil. Kč investic bez DPH.
Tuto akci realizovala společnost Enesa a.s. ve sdružení s firmou D-energy s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou. Jak bylo avizovano při zahájení realizace v červnu 2012, projekt byl dokončen a předán koncem prosince 2012. Součástí projektu byl návrh a realizace rekonstrukce systému vytápění s doplněním o dálkově řízenou individuální regulaci vytápění po jednotlivých místnostech, modernizace osvětlení a úsporná opatření na pitné vodě. V jednom případě jsme nahrazovali kotelny spalující LPG soustavou účinných tepelných čerpadel.
Obě smlouvy jsou podepsány na 10 let. Po celou tuto dobu je garantováno dosažení smluvních úspor podle smlouvy. Nezáporné Cash-Flow je i v tomto případě samozřejmostí.

Aktuálně
Archiv aktualit