ořez1

 
 

Čím se zabýváme?

EPC
 
  • Zajišťujeme prosazování energeticky úsporných opatření při realizaci investičních akcí Královéhradeckého kraje a jeho organizací.

  • Rozvíjíme systém hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji. (Systém energetického managmentu dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.)
  • Využíváme metodu EPC (energy performace contracting) pro financování energeticky úsporných opatření.
  • Poskytujeme odborné technické a ekonomické posouzení a vyhodnocení využití dostupných technologií a dalších opatření v oblasti energetické účinnosti nemovitostí.
  • Spolupracujeme s Královéhradeckým krajem při naplňování cílů Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje.
  • Jsme zapojení do pilotního fungování elektromobilů v organizacích Královehradeckého kraje.
  • Provozujeme energetické konzultační a informační místo – EKIM
Aktuálně
Archiv aktualit