Rada Královéhradeckého kraje pověřila CIRI vybudováním a zajištěním provozu Energetického konzultačního a informačního místa Královéhradeckého kraje (dále také „EKIM“), jedná se o plnění jednoho z cílů Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje.

 

EKIM_claim_small_pruhledne

 

V rámci činnosti EKIM se věnujeme bezplatnému poradenství pro širokou veřejnost, jednotlivé obce, popřípadě malé a střední podnikatele v oblasti energetiky. V případě, že i Vy máte nějaký dotaz, využijte pro jeho zaslání formulář níže

Vaše dotazy mohou být směřovány například do oblasti legislativy, spotřeby energií, zavádění energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie nebo možností čerpání dotací v oblasti energetiky. Odpovědi zajišťují kvalifikovaní pracovníci ve spolupráci se členy Krajské energetické skupiny, kterými jsou zástupci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, zástupci nejvýznamnějších distributorů energií v kraji i odborníci z řad podnikatelů v průmyslu i zemědělství a veřejné správy v oblasti energetiky a životního prostředí

Energetika

Další činnosti CIRI v oblasti energetiky:

 • Rozvíjíme systém hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji - Systém energetického managmentu (EnMS) dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.
 • Využíváme metodu EPC (energy performace contracting) pro financování energeticky úsporných opatření a zajišťujeme prosazování těchto opatření při realizaci investičních akcí Královéhradeckého kraje a jeho organizací.
 • Spolupracujeme s Královéhradeckým krajem při naplňování cílů Územní energetické koncepce kraje
 • Jsme zapojení do pilotního fungování elektromobilů v organizacích Královehradeckého kraje.
 • Poskytujeme odborné technické a ekonomické posouzení a vyhodnocení využití dostupných technologií a dalších opatření v oblasti energetické účinnosti nemovitostí.
 • Zajišťujeme dotační management (příprava, řízení, udržitelnost) projektů v oblasti energetiky.
 • Jsme členy Krajské energetické skupiny, která je poradním orgánem Královéhradeckého kraje mimo jiné v oblasti energetiky.
 • Pořádáme vzdělávací semináře, konference, realizujeme osvětu v oblasti energetiky.
 • Provádíme kontrolní termovizní měření budov.
 • Doporučujeme optimální nastavení u vysokého napětí elektrické energie (hlídání, kontrola, nastavení ¼ hod maxima).
 • Zaměřujeme na aplikaci chytrých „SMART“ technologií.
 
EKIM formulář - neváhejte se na nás obrátit!
Váš dotaz
Váš email
ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ MÍSTO KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Ing. Lenka Bacovská
koordinátor aktivit v oblasti energetiky, interní auditor systému EnMS KHK
místnost:N2.13mobil:+420 724 049 639
e-mail:bacovska@cirihk.cz
Ing. Pavel Pernet
konzultant pro energetiku
místnost:N1.14mobil:+420 724 762 096
e-mail:pernet@cirihk.cz
Ing. Tomáš Hromádko
projektový manažer
místnost:N2.32mobil:+420 725 027 793
e-mail:hromadko@cirihk.cz
Ing. Tereza Martincová
projektová manažerka
místnost:N2.32mobil:+420 702 024 629
e-mail:martincova@cirihk.cz