Programové období 2014 - 2020

 

Národní operační programy 

 

Programy přeshraniční spolupráce

 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

  • Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  • Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
  • Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
  • Program meziregionální spolupráce INTERACT III
  • Program URBACT III
 
 
 

Programové období 2020 - 2027

 

 Národní operační programy 


Programy přeshraniční spolupráce


 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce