CIRI zajišťuje rozsáhlé služby v oblasti dotačního managmentu především pro Královéhradecký kraj a jeho příspěvkové organizace. K těmto činnostem patří
  • příprava, realizace a udržitelnost projektů  
  • poskytování poradenské, koordinační a expertní činnosti při tvorbě a realizaci projektů
  • organizace veřejných zakázek v souladu s platnou legislativou
  • sledování evropské problematiky
  • informování o dotačních příležitostech
  • dohled nad dodržením specifických podmínek  operačních programů (ROP SV, OP LZZ, IOP, OP ŽP, OP VaVpI, OP PS ČR PR, OP VK, OP Central Europe a GS SROP) 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Salinger, Hradec Králové
Prezentační akce Život a dílo Františka Kupky
Centrum odborného vzdělávání - Hradec Králové
Archeopark ve Všestarech
Aktuálně
Archiv aktualit