Operační program Doprava 2014 - 2020
 
Integrovaný regionální operační program  2014 - 2020
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020
 
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
 
Program rozvoje venkova 2014 - 2020
 
Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020
 
Operační program Technická pomoc 2014 - 2020
 
Operační program Praha – pól růstu ČR 2014 - 2020

 

Rychlé stažení - aktuální verze operačních programů:

eu
Aktuálně
Archiv aktualit