Monitoring čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji

Průběžný monitoring čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji
V současné době již naplno probíhá programové období EU 2014–2020. Úsek rozvoje zpracovává, a to na základě dat z monitorovacího systému MS 2014+ poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj v měsíčních intervalech, monitoring čerpání evropských dotací, který umožní zhodnotit úspěšnost krajských žadatelů o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a zjistit objem prostředků směřujících do rozvoje kraje. Monitoring čerpání má podobu stručných zpráv s grafickým přehledem, ve kterém se zaměřujeme na celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých operačních programech v ČR a celkovou dotaci z EU na tyto projekty, čerpání a úspěšnost podaných žádostí o podporu v krajích ČR a největší převisy alokací v ukončených výzvách v jednotlivých operačních programech. Druhá část monitorovacích zpráv se obvykle zaměřuje na čerpání dotací z EU subjekty z Královéhradeckého kraje ve vybraných operačních programech, výzvách či tematických oblastech.  

Leden 2021

Prosinec 2020

Listopad 2020

Říjen 2020

Září 2020

Srpen 2020

Červenec 2020

Červen 2020

Květen 2020

Duben 2020

Březen 2020

Leden únor 2020

Nelze objektivně vytvořit z důvodu chyb v datech vyskytujících se v sestavě vygenerované z MS 2014+.

Prosinec 2019

Listopad 2019

Nelze objektivně vytvořit z důvodu chyb v datech vyskytujících se v sestavě vygenerované z MS 2014+.

Říjen 2019

Září 2019

Srpen 2019

Červenec 2019

Červen 2019

Květen 2019

Duben 2019

Březen 2019

Únor 2019

Leden 2019

Prosinec 2018

Listopad 2018

Říjen 2018

Září 2018

Srpen 2018

Červenec 2018

Červen 2018

Květen 2018

Duben 2018

Březen 2018

Únor 2018

Leden 2018

Prosinec 2017

Listopad 2017

Říjen 2017

Září 2017

Červen – srpen 2017

Nelze objektivně vytvořit z důvodu chyb v datech vyskytujících se v sestavě vygenerované z MS 2014+ (v datech za září již opraveno)

Květen 2017

Duben 2017

Březen 2017

Únor 2017

Leden 2017