Monitorovací zpráva o čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji

Monitorovací zpráva o čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji
Monitorovací zpráva o implementaci evropských strukturálních fondů v Královéhradeckém kraji v programovém období 2007–2013 představuje základní výstup monitorování realizace operačních programů a podává informace o čerpání strukturální pomoci zainteresovaným institucím i široké veřejnosti. Od počátku programového období bylo ze strukturálních fondů EU podpořeno v Královéhradeckém kraji  téměř 5 tisíc projektů v celkovém objemu 31 mld. Kč. Žadatelé nejvíce čerpali z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (6,6 mld. Kč), Operačního programu Životní prostředí (5,8 mld. Kč) a Operačního programu Podnikání a inovace (4,7 mld. Kč). Dále zpráva porovnává regionální disparity ve využití evropských dotací v obcích a vyšších územních celcích.
 
  • Ke stažení

Interaktivní mapa čerpání dotací na území obcí Královéhradeckého kraje v programovém období 2007–2013

(kliknutím na katastr obce se zobrazí základní údaje a informace o celkovém čerpání na území dané obce a dotace přepočtená na jednoho obyvatele obce; pro zobrazení legendy klikněte na dvojšipku v levém horním rohu mapy; pro zoomování v mapě použijte kolečko myši)