ing.-dana-drabova-ph.d.-dr.-h.-c..jpgIng. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c. je česká jaderná inženýrka a lokální politička, místostarostka obce Pyšely. Od roku 1999 vykonává funkci předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vystudovala obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Poté pracovala v nynějším Státním zdravotním ústavu. Byla ředitelkou odboru havarijní připravenosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (1995-1996) a ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany (1996-1999). V letech 2006-2009 předsedala asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA).