Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

 

logo EU a MMR 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008956

 

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacit pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru pro osoby s duševním onemocněním a současně zvýšení místní dostupnosti tohoto typu služeb pro obyvatele Královéhradeckého kraje. Předmětem projektu je vybudování dvou skupinových domácností pro poskytování služby chráněné bydlení (CHB) s kapacitou šesti lůžek v lokalitě Náchod. V rámci projektu dojde výstavbě nového rodinného domu včetně jeho vybavení dle materiálně technického standardu.

Cíl projektu:

Cíl projektu vede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb podporujících sociální začleňování. Toto zaměření vychází ze snahy bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení v souladu s cíli Strategie Evropa 2020 a národními cíli zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je snaha dobudovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů.

Výsledky projektu: 

Výsledkem projektu bude vybudování rodinného pro 6 osob, se zázemím pro personál včetně bezbariérového přístupu do objektu, příjezdové cesty, krytého stání se skladem nářadí, zahradních úprav a dodání nezbytně nutného vybavení pro poskytování sociální služby. Vybudované zázemí bude sloužit pro poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Sociální službu CHB bude poskytovat Domov Na Stříbrném vrchu, který disponuje závazkem pověření Královéhradeckého kraje.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Aktuálně
Archiv aktualit