Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

logo EU a MMR
 
 
 
 
 
 
 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002282
 
Popis projektu:
Záměrem projektu je zvýšení kapacit pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru pro osoby s postižením a současně zvýšení místní dostupnosti tohoto typu služeb pro obyvatele Královéhradeckého kraje. Předmětem projektu je vybudování jedné skupinové domácnosti pro poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou šesti lůžek v lokalitě Kostelec nad Orlicí. V rámci projektu dojde k demolici stávajícího objektu a výstavbě nového rodinného domu včetně jeho vybavení.
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb komunitního charakteru pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji.
 
Výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude vybudování zázemí pro rozšíření infrastruktury sociálních služeb v podobě patrového rodinného domu s jednou domácností o kapacitě šesti jednolůžkových pokojů včetně vybavení pro poskytování sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením.
 
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
 
Aktuálně
Archiv aktualit