Ze Spů do Krčína řidiči jezdí po nové silnici za 48 milionů korun

Slavnostního otevření hotové stavby se zúčastnili mimo jiné zástupci Královéhradeckého kraje, Centra investic, rozvoje a inovací a zhotovitele stavby EUROVIA CS. Rekonstrukce vozovky trvala více jak rok a vyšla na 48 milionů korun.

Rekonstruovaný úsek měří 2,9 kilometru. Začíná na Žižkově náměstí v Krčíně a končí před křižovatkou se silnicí I/14 ve Spech. Vedle rekonstrukce vozovky vznikl ve stejné době nový železniční viadukt na křížení železniční trati Nové Město nad Metují – Opočno. Došlo zde k rozšíření profilu, což umožní obousměrný průjezd vozidel.

Vytížení této silnice odpovídá silnicím vyšších tříd. Rekonstrukce přinese nejen zlepšení bezpečnosti provozu, ale konečně i průjezd ve dvou pruzích. Silnice III/30821 je spojnicí Nového Města, Dobrušky a solnicko-kvasinské průmyslové zóny. Rekonstrukce silnice mezi obcí Spy a Krčínem je důležitou investicí státu a Královéhradeckého kraje. Projekt v rámci průmyslové zóny administrovalo krajské Centrum investic, rozvoje a inovací. Akce si vyžádala celkem 48 milionů korun včetně DPH, přičemž 75 % financí pokryla dotaze ze státního rozpočtua 25 % doplatil Královéhradecký kraj.

Kromě obnovy vozovky byla součástí projektu i oprava křižovatky se silnicí II/308 v intravilánu Nového Města nad Metují. Při rekonstrukci došlo ke ztužení vozovky a jejímu odvodnění. Vznikly také nové chodníky a osvětlení, což přispěje k větší bezpečnosti chodců.

Rekonstrukce silnice III/30821 je první dokončenou silniční stavbou v rámci projektu s názvem „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Projekt čítá investice za více jak 6 miliard korun. Základním pilířem jsou investice do dopravních staveb, školství, zdravotnictví, ale i podpora bydlení a bezpečnosti. Investorem, respektive příjemcem státních dotací, je Královéhradecký kraj, ale rovněž okolní obce, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice Spy - Krčín

Slavnostní předání silnice
Pamětní deska
A je předáno řidičům...
Nově zrekonstruovaný úsek silnice Spy - Krčín
Aktuálně
Archiv aktualit