Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje má nové operační středisko spolufinancované z EU

Nové moderní Krajské zdravotnické operační středisko Na Bláhovce přispěje k   urychlení a zkvalitnění poskytování neodkladné přednemocniční péče občanům v Královéhradeckém kraji.

S koncem měsíce listopadu skončil dotační projekt Královéhradeckého kraje s názvem „Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje“, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07847. V červnu roku 2011 byla podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu, oblast podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik a po čtyřměsíčním úspěšném hodnocení projektu tak mohlo dojít k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, kofinancování části výdajů zajistil Královéhradecký kraj. V rámci projektu bylo zřízeno a vybaveno nové Krajské zdravotnické operační středisko Královéhradeckého kraje sídlící v budově Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje v lokalitě „Bláhovka“ v Hradci Králové.
Technika v sanitkách ZZS
operační středisko ZZS
Původní řídící centrum královéhradeckých záchranářů, které bylo v provozu od roku 2004, již technologicky ani stavebně nevyhovovalo současným požadavkům. Nově vybudované operační středisko díky moderním technologiím umožňuje zefektivnit řízení práce záchranné služby v terénu a usnadňuje rovněž navigaci sanitek a komunikaci mezi dispečinkem a zasahujícími posádkami. Dalším přínosem projektu je zajištění interoperability zdravotnické záchranné služby s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Projekt navazuje na zastřešující projekt "Národní informační systém integrovaného záchranného systému" a využívá infrastrukturu, která je tímto střechovým projektem vytvořena. Realizací projektu došlo k vytvoření propojeného systému pro výměnu dat mezi jednotlivými složkami IZS, což umožňuje pružnější, rychlejší a adekvátnější odezvu na tísňové volání občanů.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Loga IOP
Aktuálně
Archiv aktualit