10. zasedání Regionální stálé konference

Dne 11.10. 2017 se uskutečnilo již 10. Zasedání Regionální stálé konference KHK, kterého se zúčastnil i náměstek MMR pro řízení sekce evropských programů Mgr. Zdeněk Semorád, který informoval o aktuálním stavu čerpání v IROP. Hlavními body jednání bylo schválení Regionálního akčního plánu včetně přílohy č. 1 (seznam silnic financovatelných z IROP) a strategického rámce Krajského akčního plánu KHK (projekty škol financovatelných z IROP). Dále bylo přijato usnesení k podpoře sociálného podnikání a zástupce MAS představil přehled výzev MAS v kraji a Manifest Národní sítě MAS ke zlepšení implementace CLLD.

Celé zasedání RSK bylo poprvé otevřené i pro veřejnost. Více informací včetně podkladů a prezentací ZDE.

Aktuálně
Archiv aktualit