Zasedání Rady pro vědu, výzkum a inovace Královéhradeckého kraje

Ve středu 5. dubna proběhlo první letošní setkání Rady pro vědu, výzkum a inovace Královéhradeckého kraje. Pod vedením prvního náměstka hejtmana se zástupci firemního, výzkumného i vysokoškolského sektoru sešli v budově Krajského úřadu.

K hlavním bodům jednání patřily informace o současných i plánovaných aktivitách na poli podpory vědy a inovací v kraji z hlediska Oddělení inovací, které je realizátorem čerstvě schváleného projektu Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I.

Tým projektu představil stav rozpracovaných a plánovaných aktivit, které připravuje pro firmy a další organizace v regionu. Mezi nejdůležitější patří aktualizace Regionální inovační strategie (RIS3), příprava několika voucherů, které budou pomáhat firmám s přípravou na naplňování deklarace Green Deal a požadavky, které vycházejí z potřeb firem zajistit větší míru cirkulární ekonomiky ve svém fungování a příprava několika vzdělávacích akcí pro stakeholdery v kraji.  

Fungování Welcome office, které v posledních dnech navázalo zajímavý dialog s Odborem azylové a migrační politiky v kraji, všechny přítomné nadchlo. Stejně tak pozitivně kvitovali, že konsorcium eDIH (Euroean digital inovation hub), jehož je CIRI součástí, již překonal všechny administrativní nástrahy a je ve fázi realizace konkrétních kroků.

Odlehčením na závěr bylo vyhlášení jedné ze 4 kategorií soutěže Buďte inspirací, kterou pořádá Regionální stála konference Královéhradeckého kraje a Oddělení inovací v ní nadesignovalo svou vlastní kategorii: "Inspirativní spolupráce výzkumného a firemního sektoru v Královéhradeckém kraji".

 

IMG_9911    IMG_9899

Aktuálně
Archiv aktualit