Zapojte se i Vy a „Buďte inspirací“

Zapojte se do nové soutěže v Královéhradeckém kraji pod záštitou hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a buďte svým úspěšným projektem inspirací i pro ostatní.

Hlavním cílem soutěže je ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, tj. k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů Královéhradeckého kraje. Mohou tak být inspirací pro další projekty a regionální aktivity.

Soutěž je členěna na 4 kategorie:          

-              A) Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje

-              B) Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje

-              C) Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký kraj

-              D) Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje

 

Vyhlašovatelem soutěže, která trvá od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020, je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. Výsledky 1. ročníku soutěže budou slavnostně vyhlášeny v břenu roku 2020.

Více informací a pravidla na www.chytryregion.cz/soutez

Aktuálně
Archiv aktualit