Zaměstnaný absolvent

Zaměstnaný absolvent

Základní informace o projektu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646
Operační program:  Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Nositel projektu: Královéhradecký kraj
Partneři projektu: Centrum investic, rozvoje a inovací
  Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK
Celkové náklady projektu: 9 110 650,00 Kč
Dotace: 8 655 117,50 Kč
Doba realizace: 1. února 2017 – 30. listopadu 2018
 

Cílová skupina:

Absolventi středních škol a vyšších odborných škol mladší 25 let z Královéhradeckého kraje

Cíl projektu:

Zvýšit zaměstnatelnost absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.

Dílčí cíle:

  • zajištění odborných praxí žáků realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole, propojení spolupráce mezi školou a firmou;
  • získání prvních pracovních zkušeností a návyků u absolventů;
  • zvýšení pracovního uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborných praxí žáků (realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole), které podpoří získávání prvních pracovních zkušeností a návyků a přispějí tak dalšímu pracovnímu uplatnění těchto osob. Tomu bude předcházet poradenství v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání a orientace na trhu práce. V rámci projektu je plánováno zajištění odborné praxe pro přibližně 150 osob na dobu 2 - 3 měsíců u vhodných zaměstnavatelů a poradenské aktivity v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání pro přibližně 250 osob v rozsahu maximálně 12 hodin.

Kontaktní osoba
Mgr. Jana Hanušová
místnost:N2.09mobil:+420 775 553 929
e-mail:hanusova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 840
OP Z
Aktuálně
Archiv aktualit