Zákaz návštěv CIRI od 12.3. až do odvolání

Ředitel Centra investic, rozvoje a inovací s účinností od 12. 3. 2020 nařizuje do odvolání zákaz návštěv v prostorách Centra investic, rozvoje a inovací, resp. prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

V návaznosti na mimořádná opatření souvisejícími s výskytem onemocnění COVID-19, zejména pak v souvislosti s mimořádným opatřením ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen „KÚ KHK“) ze dne 11. 3. 2020, kterým je rozhodnuto o dočasném zrušení úředních hodin KÚ KHK.

 

Tento zákaz se nevztahuje na návštěvy zaměstnanců KÚ KHK, zaměstnanců královéhradeckým krajem zřízených příspěvkových organizací nebo založených obchodních společností, ostatních nájemců prostor v areálu Regiocentra Nový Pivovar, doručovatelů zásilek a neodkladné návštěvy bezprostředně nutné k zajištění výkonu činností Centra investic, rozvoje a inovací.

 

Aktuálně
Archiv aktualit