Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých

Týden vzdělávání dospělých zkráceně TVD je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v průběhu jejich života. Během tohoto týdne se konají stovky akcí v desítkách měst Česka v podobě ukázkových kurzů, praktických workshopů či seminářů. 

Pakt Zamestnanost
 
V Královéhradeckém kraji se tato akce koná již po patnácté. V pondělí 8. listopadu 2021 jsme celý týden odstartovali Zahajovací konferencí v sále Zastupitelstva naKrajském úřadě Královéhradeckého kraje. Konferenci zahájil úvodním slovem radní pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje Adam Valenta a ředitel Úřadu práce ČR – Krajská pobočka Hradec Králové Mgr. Martin Horák.

Konnferenci jsme připravili ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Úřadem práce ČR pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Pakt zaměstnanosti KHK představuje platformu pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.

V dopolední sekci zazněla řada zajímavých příspěvků zaměřených na možnosti dalšího vzdělávání pro odbornou veřejnost, veřejnou správu či jednotlivce, uznávání kvalifikací a zvyšování adaptability zaměstnanců. Mezi vystupujícími byli například David Kalivoda z Národního pedagogického institut ČR, doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová z Univerzity Hradec Králové, Mgr. Martina Ceplová z agentury CzechInvest a Bc. Markéta Tilkeridu z Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Hradci Králové.

Za naši organizaci vystoupila se zajímavým příspěvkem RNDr. Zita Kučerová Ph.D., vedoucí Oddělení rozvoje, která představila nabídku e-learningových programů z Akademie chytrého regionurozcestník pro starosty. „Naše prostředí je specifické, sice se nazýváme akademií, ale s univerzitním prostředím nemáme nic společného. Naši studenti nemají prázdniny, nedostávají žádné známky….. Naší cílovou skupinou je veřejná správa, samospráva a státní správa. Zástupcům tohoto sektoru jsme chtěli usnadnit vzdělávání a přizpůsobit ho, co nejvíce našim potřebám, a proto vznikla tato Akademie.“

Odpolední blok se zaměřil na práci s talenty napříč různými sektory, jako je vzdělávací systém, výzkumný či firemní sektor. Účastníkům byly odprezentovány příklady dobré praxe z Plzeňského, Zlínského a Pardubického kraje a dozvěděli se také, jak pracuje s talenty vzdělávací systém a firmy. Na závěr v krátké diskusi se hledala řešení, jak práci s talenty v Královéhradeckém kraji zlepšit.

Další nabídku z celého Týdne vzdělávání dospělých je možné sledovat na http://www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz.

 uvodni-plakat

 

TVD - Zahajovací konference

Adam Valenta, radní Královéhradeckého kraje
Mgr. Martin Horák, ředitel Úřadu práce ČR,  krajská pobočka v Hradci Králové
vedoucí Oddělení rozvoje RNDr. Zita Kučerová Ph.D., CIRI
Bc Markéta Tilkeridu, Specialista monitoringu v projektu EFES, Úřad práce ČR, Krajská pobočka v HK
Aktuálně
Archiv aktualit