Zahájen další sběr projektových záměrů

Byl zahájen sběr projektových záměrů pro Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a Implementační část Integrované studie regionu Labe v Královéhradeckém kraji.

Účelem je zahrnutí do akčních plánů výše uvedených dokumentů, pomoc s vyhledáním dotačních zdrojů, zahrnutí projektů do regionálních priorit, mapování potřeb regionu.

Časový rámec sběru projektových záměrů: 6. 3. 2015 až 31. 3. 2015.

Další informace zde >

Aktuálně
Archiv aktualit