Začala oprava Gayerových kasáren

Stavební práce v Gayerových kasárnách byly slavnostně zahájeny v půlce října. Tento projekt je největší krajská investice do kultury. Celý projekt bude stát minimálně 282 milionů korun, přičemž zhruba 211 milionů pokryje dotace z IROP.

Během následujících měsíců se bude bourat v interiéru stávající budovy, začnou práce na přístavbě a ve spolupráci s památkáři bude udělán nový kus fasády, který po schválení poslouží jako vzor pro zbytek budovy. Pro památkáře je důležité, aby barva omítky, zdobená reliéfy a římsami, kopírovala původní odstín. Fasáda je totiž charakteristickým prvkem Gayerových kasáren. Veškeré poškozené plochy i řada zdobných prvků ve zdivu i v omítce budou obnoveny, aby se přiblížily původnímu stavu objektu.

Práce stavařů se nyní zaměřují na objev pozůstatků pětiúhelníkové hradby (bastionu), která částečně zasahuje do prostoru plánované přístavby. Již předem se vědělo, že v těchto místech dojde k podobnému nálezu, takže to pro investora nebylo překvapení. Nad tímto místem bude, po dokončení stavby, skleněný krček, který propojí bývalá kasárna s přístavbou. Prosklenou podlahou bude vidět zakonzervovaný bastion. Nová dvoupodlažní budova přístavby s plochou střechou bude mít tvar kvádru, před nějž stavaři umístí sloupy, které vytvoří kryté podloubí.

„Projekt je z hlediska administrace zajišťován naším Centrem investic, rozvoje a inovací a vzhledem k jeho finanční náročnosti a společenské důležitosti pro Hradec Králové i Královéhradecký kraj, na něm budeme pracovat opravdu pečlivě, ostatně, jako na všech projektech, které pro Královéhradecký kraj administrujeme.“, doplnil ředitel CIRILukáš Korych.

Gayerova kasárna jsou hlavní depozitní budovou Muzea východních Čech v Hradci Králové, protože zde se nachází jeho zázemí – depozitáře, restaurátorské dílny, badatelny, bez kterých se chod takovéto instituce neobejde. Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největším muzeem v Královéhradeckém kraji a jedním z největších v ČR.

Aktuálně
Archiv aktualit