Workshop hodnotil dopady rozvoje průmyslové zóny

Druhý ze série workshopů, zaměřených na rozvoj obcí a regionů, se uskutečnil 21. května v Kulturním domě v Kvasinách. Setkání se starosty okolních obcí se zúčastnil také krajský radní pro oblast investic a majetku Václav Řehoř. Hlavním tématem byla neuspokojivá situace na lokálním trhu s nemovitostmi a s tím související problémy v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

„Na Rychnovsku musí vzniknout dostatečná nabídka volných bytů a stavebních pozemků. Nové kapacity se ovšem musí rozložit na širší území, přičemž hlavní roli v tomto směru by měla mít města, jako je Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí nebo Dobruška, protože ta mají nezbytnou infrastrukturu. Není v ničím zájmu, aby vedle malých obcí vznikala stejně početná paralelní sídliště žijící si vlastním životem,“ řekl radní Václav Řehoř.

Reagoval tak na výhrady některých přítomných starostů, kteří vyzývali k respektování absorpční kapacity svých obcí a varovali před radikální změnou struktury obyvatel.

Na setkání pořádaném krajskou organizací CIRI byla také představena příprava Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020, koncept Chytrého regionudotační rozcestník pro obce. Pracovníci krajského úřadu informovali o změnách v krajském Programu obnovy venkova, který je určen pro obce do 3 000 obyvatel.

Jana Jiráňová za CIRI informovala o přípravě a realizaci klíčových dopravních projektů: „Na podzim budou zahájeny stavební práce na první části obchvatu Opočna, kde jsme se rok potýkali s výkupy pozemků a řešením složitých dědických vypořádání. Od dubna probíhá rekonstrukce silnice Nové Město nad Metují – Spy včetně rekonstrukce železničního mostu nad touto silnicí. Vše v koordinaci se SŽDC. Pokročili jsme také s přípravou obchvatů Domašína, Solnice a Častolovic.“ Připomněla také dokončení první etapy modernizace VOŠ v Rychnově, která bude o prázdninách pokračovat druhou etapou v areálu Na Jamách, a připravovanou investici v rychnovské nemocnici.

Starostové se rovněž seznámili s prací Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny.

Workshopy pro zástupce obcí pokračují dále v červnu. Další informace včetně prezentací ze všech akcí naleznete na webových stránkách CIRI zde.

Aktuálně
Archiv aktualit