Webinář česko- polské spolupráce reagující na energetickou krizi

Jak se se zvyšováním cen energií vypořádává Česká republika a jak Polsko? Jak reagují veřejné instituce na dopady vysokých cen energií? Na tyto otázky odpovídali odborníci na nedávném webináři „Energetická krize – Co nám způsobují drahé energie a jak se s nimi snažíme vypořádat?“.

Webinář realizovaný v rámci projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám“ se uskutečnil ve středu 1. února 2023. To, jakým způsobem hospodaří s energiemi Královéhradecký kraj na webináři představil Ing. Pavel Pernet, odborný konzultant pro energetiku Centra investic, rozvoje a inovací (dále CIRI).

V rámci prezentace seznámil pan Pernet své posluchače s certifikovaným systémem energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001:2019, který je zaveden v organizacích Královéhradeckého kraje. Certifikaci dle ISO 50001 obhájil Královéhradecký kraj na konci roku 2021. Jedná se o celosvětově uznávaný standard poskytující rámec systému managementu hospodaření s energií.

Dalším tématem prezentace byl například i projekt dálkových odečtů spotřeb energií. Systém dálkových odečtů energií a médií zavedl Královéhradecký kraj ve svých více než 100 organizacích už v loňském roce. Nyní mají organizace kraje k dispozici systém, který jim umožňuje sledování spotřeby elektřiny, plynu, tepla a vody, mohou si nastavit tzv. alarmy na spotřebu, kdy při překročení nastavené hodnoty systém upozorňuje na neobvykle vysokou spotřebu. V systému je možné provádět analytické práce, kraj může ověřovat efektivitu vynaložených investičních prostředků a plánovat energeticky úsporná opatření, data jsou také využitelná pro centrální nákupy energií atd.

Stoupající ceny a téma hospodaření s energiemi se stává stále více aktuální po celém světě a jsem ráda, že můžeme naše zkušenosti v tomto směru předávat dál, třeba právě účastí na webinářích. Tímto bych také chtěla poděkovat za pozvání, další přednášky byly současně inspirací i pro nás, například ta o energetickém společenství. Sami se aktuálně zabýváme myšlenkou založení energetického společenství pro kraj, jeho možnými přínosy a fungováním v rozsahu kraje a jeho organizací, budeme se věnovat zpracování studie, od které si slibujeme nasměrování dalšího postupu, o výstupy se opět velmi rádi podělíme,“ uvádí Ing. Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení CIRI

Celý webinář uspořádala organizace Euroregion Glacensis společně s partnery Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. a Euroregion Nisa. Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území.

Projekt je realizován z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu Interreg CZ-PL 2014-2020.

Prezentace CIRI ke stažení.

 
Aktuálně
Archiv aktualit