Vzniká nová strategie kultury a památkové péče

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a dalšími subjekty, včetně široké veřejnosti, připravuje pro roky 2021–2027 novou strategii pro kulturu a památkovou péči, která kraji umožní efektivněji podporovat kulturní dění na jeho území. V propojení jim pomůže nový web www.prokreativitu.cz. Strategický dokument by měl být hotový v roce 2021.

„Kultura je jeden z klíčových nástrojů rozvoje regionu. Abychom ho mohli co nejefektivněji využít, musíme důkladně zmapovat potřeby a kulturní potenciál a podpořit chuť ke spolupráci mezi jednotlivými aktéry. Právě to je důvod vzniku nové Strategie kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje, do jejíž tvorby chceme zapojit co nejširší spektrum osobností a institucí našeho regionu,“ uvedla náměstkyně pro kulturu a školství Martina Berdychová.

Královéhradecký kraj připravuje dokument pro roky 2021–2027, a to s cílem nově specifikovat roli kraje v podpoře rozvoje kultury a kulturního dědictví a vytvořit platformu pro spolupráci. V současné době provádí analýzu financování kultury, vyhodnocuje dotazníková šetření s aktéry i s obcemi a mapuje všechna kulturní a kreativní odvětví v kraji.

Do procesu tvorby analytické i návrhové části budou postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury i kulturního dědictví v kraji. Proces je otevřený každému, kdo se o kulturu a kulturní dědictví v regionu zajímá

Kulturní veřejnost se může zúčastnit přípravy analytické části dokumentu, a to skrze dotazníkové šetření pro aktéry a pro obce. Do této chvíle kraj rozeslal přes 800 dotazníků kulturním aktérům a vrátilo se přes 200 odpovědí. Vedle toho kraj oslovil také přes 35 obcí. Zájemci se budou moci zúčastnit konzultační platformy, jež se uskuteční letos v červnu.

„Zmapování potřeb desítek obcí a stovek aktérů vytvoří přehled o potenciálu kultury a kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji. Zároveň se s tím zlepší povědomí o tom, jak zapojit aktéry, instituce i obce a jak nejlépe je podpořit skrze dotační tituly,“ doplňuje náměstkyně Berdychová s tím, že dobrá znalost prostředí i vytvořené vazby pomohou naplánovat a realizovat významné projekty, které přesahují jeho volební období, tedy čtyři roky.

Aktuálně
Archiv aktualit