Vzdělávací semináře pro zájemce o sociální podnikání

V průběhu druhé poloviny dubna 2016 se uskutečnily dva vzdělávací semináře zaměřené na problematiku Sociálního podnikání. První z nich, vedený Ing. Jarmilou Menšíkovou ze sociálního podniku Ergotep, který zaměstnává zdravotně postižené osoby, nesl název Sociální podnikání I – Úvod do problematiky. Zúčastněným byla představena filozofie sociálního podnikání a definovány základní principy a cíle fungování sociálního podniku.

V rámci druhého kurzu, Personalistika I, byli účastníci seznámeni se zásadami personálního řízení sociálního podniku. Lektorem tohoto kurzu byla Petra Černá, která v Ergotepu působí na pozici personalistky. Zájemcům o dané téma představila obecná specifika personálního řízení v sociálních firmách a prostřednictvím příkladů z vlastní praxe zmínila také konkrétní personalistická opatření.

Na tyto kurzy budou v průběhu května navazovat exkurze do sociálních firem Ergotep, družstvo invalidů a Sdružení Neratov.
 
Seminář sociální podnikání
 
Aktuálně
Archiv aktualit