Nové výzvy nositele ITI vyhlášeny

V rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace byly 17. února 2017 vyhlášeny čtyři nové výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů. Ukončení příjmu projektových žádostí je 9. března 2017. Předložené projektové záměry budou nositeli ITI prezentovány na 12. jednání pracovní skupiny řídícího výboru ITI, které proběhne dne 13. března 2017. Texty znění vyhlášených výzev a další důležité informace jsou k dispozici ke stažení na webu ITI.
 
Přehled vyhlášených výzev:
 
  • 6. výzva k předkládání projektových záměrů - Dopravní telematika
  • 7. výzva k předkládání projektových záměrů - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - královéhradecká část aglomerace
  • 8. výzva k předkládání projektových záměrů - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - pardubická část aglomerace
  • 9. výzva k předkládání projektových záměrů - Památky