Výzva na Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil 8. listopadu 2017 avízo výzvy č. 02_17_047 na MAP II v prioritní ose 3 OP VVV. Kompletní závazná dokumentace bude zveřejněna dnem vyhlášení výzvy 15. listopadu 2017. ŘO OP VVV plánuje po vyhlášení výzvy zrealizovat semináře a webináře pro žadatele.

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje bude schvalovat území realizace a jméno žadatele MAP II. Případné dotazy k výzvě lze zasílat na kontaktní mail map@msmt.cz.

Více informací naleznete na webu MŠMT.

Aktuálně
Archiv aktualit