Významný den pro projekt 'Do praxe bez bariér'

OPZ

Ve čtvrtek 19. září se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje sešlo 11 absolventů odborných praxí společně se svými rodiči a zástupci mentorů z firem, kde svou praxi absolvovali. Přišli, aby si z rukou radního pana Bc. Pavla Hečka, partnerů projektu a realizačního týmu projektu, převzali certifikáty, potvrzující jejich úspěšnou účast v projektu.  Odborné praxe jim byly zprostředkovány v projektu „Do praxe bez bariér“, který je spolufinancován Evropskou unií, operačním programem Zaměstnanost.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na absolventy středních speciálních škol. Hlavním cílem projektu je pomoci mladým lidem s určitým hendikepem, kteří stojí na prahu své pracovní kariéry, adaptovat se na trhu práce. Mladí lidé se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji, mají možnost prostřednictvím různých aktivit – exkurze, pracovní tréninky, odborné praxe, vzdělávací a motivační aktivity, získat konkrétní znalosti, návyky a dovednosti, díky nimž bude jejich přechod ze studentského života do světa pracujících hladký a bezproblémový. V první roce realizace se projektových aktivit zúčastnilo celkem 92 mladých lidí, z toho odborné praxe si vyzkoušelo 26 z nich.

Dílčím cílem je také propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Díky projektu dochází k navázání jejich vzájemné spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení našeho dvouletého projektu.

Projekt je vnímám velmi pozitivně ze strany všech zapojených. Bylo velmi příjemné si vyslechnout kladnou zpětnou vazbu nejenom samotných absolventů odborných praxí, kterým bylo umožněno nahlédnout do pracovního prostředí, ale i zástupců z řad zaměstnavatelů, kterým projekt také přináší mnoho nových zkušeností.

Do praxe bez bariér

Radní Pavel Hečko s úspěšnou absolventkou
Předávání certifikátů
Úspěšní absolventi projektu
Úspěšní absolventi projektu
Aktuálně
Archiv aktualit