OPEN DAYS v Bruselu

Na 14.ročníku Evropského týdne regionů a měst v Bruselu se představil i Královéhradecký kraj. V rámci panelu na téma, jak najít udržitelné řešení pro hospodářský růst v oblasti oběhové ekonomiky, vystoupilo celkem osm řečníků z regionů Česka, Německa, Polska, Belgie a Francie. Mezi nimi i Martin Hubáček z Centra investic, rozvoje a inovací. Jeho hlavním tématem byla metodika EPC projektů, tedy projektů, které poskytují energetické služby se zárukou. Dále hovořil o strategii RIS3, pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací v období 2014+. Smyslem této strategie je efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých peněz do nejperspektivnějších oblastí výzkumu a podnikání.
Mezi dalšími řečníky byl zástupce provincie Valonského Brabantu, Marc Bastin. Provincie zapojuje veřejný i soukromý sektor do procesu snižování emisí, jako motivaci pro lepší nakládání s odpady každoročně uděluje podnikatelské ceny. Tim Brügemann z Univerzity v německém Bielefeldu objasnil proces standardizace a certifikace. Univerzita nabízí vzdělávací programy připravené na míru a odrážejí současné schopnosti a kvalifikace, která je v dnešní době požadována firmami.
V rámci doprovodného programu všechny zúčastněné regiony propagovaly své přírodní, kulturní a další krásy.

OpenDays 2016

OpenDays2016
MartinHubáček
Evropský týden regionů a měst
Aktuálně
Archiv aktualit