Vyšlo nové číslo Zpravodaje IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo první letošní číslo čtvrtletníku Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V něm se dozvíte například o zjednodušeném procesu předkládání žádostí o podporu na energeticky úsporná opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychlení jejich administrace. MMR zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Dále si můžete přečíst report z konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která se uskutečnila 3. a 4. dubna 2017 v Hradci Králové. Na závěrečné straně zpravodaje naleznete přehled aktuálně otevřených výzev, do kterých můžete podávat své žádosti o finanční podporu z IROP. 
 
Aktuálně
Archiv aktualit